Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Xuân Hợp
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  quanghopmc@gmail.com
Điện thoại:  0907017714
Địa chỉ:  Phú Bài- Hương Thủy

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.


Số lượt xem : 739

Các tin khác