Thứ Hai, 17/12/2018

Buổi sáng

- Dạy học chương trình (tuần 18 THCS,17 TH)

Buổi chiều

- Dạy học chương trình (tuần 18 THCS,17 TH)

Thứ Ba, 18/12/2018

Buổi sáng

- Dạy học chương trình (tuần 18 THCS, 17 TH)

-  Lớp 1/1 (cô Thuận dạy thay)

Buổi chiều

- Dạy học chương trình (tuần 18 THCS, 17 TH)

- Hoàn thiện đề KT KHI , đóng gói (cô Ty, cô Lê)

Thứ Tư, 19/12/2018

Buổi sáng

- Dạy học chương trình (tuần 18 THCS, 17 TH)

- Nhận đề KT tại Sở GD&ĐT (thầy Thảo)

Buổi chiều

- Dạy học chương trình (tuần 18 THCS, 17 TH)

Thứ Năm, 20/12/2018

Buổi sáng

- Dạy học chương trình (tuần 17 TH)

- KT HK I theo lịch (THCS)

- Dâng hương, hoa tại bia chiến tích

Buổi chiều

- Dạy học chương trình (tuần 17 TH)

- Chấm bài KT khối  THCS

Thứ Sáu, 21/12/2018

Buổi sáng

- Dạy học chương trình (tuần 17 TH)

- KT HK I theo lịch (THCS)

Buổi chiều

- Chấm bài KT khối  THCS

Thứ Bảy, 22/12/2018

Buổi sáng

- KT HK I theo lịch (THCS)

Buổi chiều

Nghỉ