Thứ Hai, 22/04/2019

Buổi sáng

- Dạy học chương trình (TH tuần 31, tuần THCS 33)

- Kiểm tra cuối môn Âm nhạc

- Trực báo đầu tuần

Buổi chiều

Dạy học chương trình (TH tuần 31, tuần THCS 33)

- Duyệt đề KT HK2 (tổ chuyên môn)

Thứ Ba, 23/04/2019

Buổi sáng

- Dạy học chương trình (TH tuần 31, tuần THCS 33)

- Kiểm tra cuối năm các môn theo kế hoạch

Buổi chiều

Dạy học chương trình (TH tuần 31, tuần THCS 33)

- Kiểm tra cuối năm các môn theo kế hoạch

Thứ Tư, 24/04/2019

Buổi sáng

- Dạy học chương trình (TH tuần 31, tuần THCS 33)

- Kiểm tra cuối năm các môn theo kế hoạch

- Rà soát lại nguyện vọng của HS, xác nhận đơn tuyển sinh vào lớp 10

Buổi chiều

- Dạy học chương trình (TH tuần 31, tuần THCS 33)

- Kiểm tra cuối năm các môn theo kế hoạch

- 15g00 họp chi ủy

Thứ Năm, 25/04/2019

Buổi sáng

Dạy học chương trình (TH tuần 31, tuần THCS 33)

- In ấn đề KT HK 2

Buổi chiều

Dạy học chương trình (TH tuần 31, tuần THCS 33)

- Kiểm tra cuối năm các môn theo kế hoạch

- In ấn đề KT HK 2

Thứ Sáu, 26/04/2019

Buổi sáng

Dạy học chương trình (TH tuần 31, tuần THCS 33)

- Kiểm tra cuối năm các môn theo kế hoạch

- Đóng gói đề KT HK2  (Theo KH)

Buổi chiều

- Thi VSCĐ cấp trường (theo KH), 13g15

- Tham gia VS trường học (theo kế hoạch Ban HĐNG)

- Đóng gói đề KT HK2  (Theo KH)

- 15g họp chi bộ