Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 13:24 23/01/2018  

Tuần 4 năm 2018
Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/01/2018)

- Dạy học CT tuần 22 THCS-21 TH

- Trình duyệt, nộp hồ sơ dự toán (c. Trang-kế toán)

- Dạy học CT tuần 22 THCS-21 TH

- 15g30: Tổng hợp và báo cáo kết quả thi GV giỏi cấp trường (T. Ngọc-PHT)

Thứ Ba
(23/01/2018)

- Dạy học CT tuần 22 THCS-21 TH

- Tham gia thi HS giỏi cấp thị xã (DS GV coi thi, dẫn đoàn, DS HS theo QĐ; PHT chịu trách nhiệm thông báo)

- Dạy học CT tuần 22 THCS-21 TH

- Tiếp tục coi thi HS giỏi theo QĐ

- Tham mưu hồ sơ TT học tập cộng đồng xã (T. Hợp)

Thứ Tư
(24/01/2018)

- Dạy học CT tuần 22 THCS-21 TH

- Chuẩn bị điều kiện, hồ sơ tổ chức sơ kết năm học (HT, tổ VP)

- Dạy học CT tuần 22 THCS-21 TH

- 13g30: Dự HN sơ kết cấp tiểu học tại PGD (T. Hợp, T. Ngọc)

Thứ Năm
(25/01/2018)

- Dạy học CT tuần 22 THCS-21 TH

- Chuẩn bị điều kiện, hồ sơ tổ chức sơ kết năm học (HT, tổ VP)

- Dạy học CT tuần 22 THCS-21 TH

- Nộp BC thực trạng, nhu cầu CSVC, dồn điểm trường lẻ về PGD (T. Hợp)

Thứ Sáu
(26/01/2018)

- Dạy học CT tuần 22 THCS-21 TH

- Trực báo công tác Đội

- Hạn cuối các GVCN nộp DS Số điện thoại CMHS lớp mình để nhập PM

- 13g30: Dự HN sơ kết cấp THCS tại PGD (T. Hợp-HT, T. Ngọc-PHT, T. Hải-CTCĐ)

- Các tổ triển khai SHCM, chuyên đề theo kế hoạch nếu có (TT cần trình hồ sơ đảm bảo; tổ XH TPCM điều hành)

Thứ Bảy
(27/01/2018)

- Dự lễ công bố QĐ xã ATK (TP theo giấy mời)

Chủ Nhật
(28/01/2018)