Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 21 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 21:26 21/05/2018  

Tuần 21 năm 2018
Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/05/2018)

- Vệ sinh lớp học; tổng kết lớp cuối năm

- Hoàn chỉnh về sinh sân trường, nhà VS trước khi HS về

- Bàn giao, niêm phong CSVC theo lịch

- Chuẩn bị kịch bản TK (T. Tùng)

- Bàn giao, niêm phong CSVC theo lịch

- Tổng kết các tổ cuối năm

- Hoàn thành các số liệu ở cổng trước tập huấn theo công văn (t. Toán)

- Nộp số liệu CB,GV,NV (t. Hợp)

Thứ Ba
(22/05/2018)

- Kiểm tra các loại hồ sơ cấp tổ cuối năm: BDTX, chuẩn NG, viên chức, thi đua (T. Linh, C. Nhớ, T. Thảo, C. Thu Thủy, T. Nghĩa, C. Mỹ Ngọc)

- Thi đua khối (T. Hợp, T. Hải, T. Ngọc)

- Tập huấn cổng QLTT tại PGD (T.Toán)

- Lập hồ sơ để trình duyệt và nộp PGD: BDTX, chuẩn NN, viên chức (T. Linh, C. Nhớ, T. Thảo, C. Thu Thủy); T. Linh và T. Toán chịu trách nhiệm các biểu mẫu

- Tham mưu toàn bộ các QĐ khen thưởng và DS: T. Toán (phối hợp PHT)

Thứ Tư
(23/05/2018)

- 8g: Xét thi đua trường cuối năm (HĐ thi đua: HT, PHT, CTCĐCS, các tổ trưởng, BT chi đoàn, TPT Đội)

- PHT trình hồ sơ tham mưu tuyển sinh

- 13g30: Thẩm định SKKN (HĐ thẩm định: T. Ngọc, T. Linh, C. Nhớ, T. Toán).

- Lập hồ sơ đánh giá chuẩn HT, PHT, công chức (T. Hải, T. Tùng, T. Thảo, C. Ty) 

Thứ Năm
(24/05/2018)

- Lập hồ sơ thi đua, báo cáo thành tích, SKKN...(T. Hải, T. Toán, T. Tùng, c. Trang, T. Thảo)

- 8g: Hạn cuối các tổ nộp hồ sơ sổ sách cuối năm cho CM;

- PHT kiểm tra, ký khóa, phê duyệt hồ sơ cuối năm (T. Ngọc, T. Linh, C. Nhớ, T. Nghĩa, C. Mỹ Ngọc, C. Thu Thủy)

- Chuẩn bị các điều kiện và trang hoàng tổng kết năm học (Ban CSVC, HĐNGLL); chuẩn bị phần thưởng, giấy khen, giấy CN: CSVC và tổ văn phòng, TPT

- PHT kiểm tra, ký khóa, phê duyệt hồ sơ cuối năm (T. Ngọc, T. Linh, C. Nhớ, T. Nghĩa, C. Mỹ Ngọc, C. Thu Thủy)

Thứ Sáu
(25/05/2018)

7g30: tổng kết phát thưởng năm học, nội dung HS

- 8g30: tổng kết nội dung giáo viên (dự gặp mặt sau tổng kết: HT, PHT, CTCĐCS, TPT, nhân viên); phân công trực hè (T. Linh-tham mưu HT trước)

- Nộp HS BDTX về PGD (T. Linh)

- Bàn giao DS về đoàn thể địa phương (T. Tùng)

- Ban hành hồ sơ và phân công tuyển sinh

Thứ Bảy
(26/05/2018)
Chủ Nhật
(27/05/2018)