Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:03 17/09/2018  

Tuần 38 năm 2018
Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/09/2018)

- Dạy học chương trình tuần 05

- Nộp DS đăng ký tập huấn tại sở (T. Ngọc-PHT)

- Dạy học chương trình tuần 05

- Hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản chuẩn bị hội nghị (T. Hợp-HT và tổ VP)

Thứ Ba
(18/09/2018)

- Dạy học chương trình tuần 05

- Ban hành các QĐ nâng lương, soát xét NL trước thời hạn đợt 2/2018; duyệt xét  các HS chi (T. Hợp-HT, C. Trang-KT)

- Dạy học chương trình tuần 05

- Hoàn thành công tác chuẩn bị HN (theo bảng phân công)

Thứ Tư
(19/09/2018)

- Dạy học chương trình tuần 05

- Các lớp tổ chức ĐH CMHS cấp lớp, họp đầu năm

* Dạy học và làm việc theo TKB và lịch làm việc ngày thứ 6 (21/9)

- 13g30: Hội nghị CB-CC-VC và công đoàn năm học

Thứ Năm
(20/09/2018)

- Dạy học chương trình tuần 05

* Dạy học và làm việc theo TKB và lịch làm việc ngày thứ 4 (19/9)

- GV THCS tập huấn theo CV của sở và PGD (TP: theo DS cử)

- Dạy học chương trình tuần 05

* Dạy học và làm việc theo TKB và lịch làm việc ngày thứ 4 (19/9)

- GV THCS tập huấn theo CV của sở và PGD (TP: theo DS cử)

Thứ Sáu
(21/09/2018)

- Toàn trường nghỉ, làm bù ngày thứ bảy (22/9)

- GV THCS tập huấn theo CV của sở và PGD (TP: theo DS cử của HT)

- Toàn trường nghỉ, làm bù ngày thứ bảy (22/9)

- GV THCS tập huấn theo CV của sở và PGD (TP: theo DS cử của HT)

Thứ Bảy
(22/09/2018)

- Dạy học chương trình tuần 05

* Dạy học và làm việc theo TKB và lịch làm việc ngày thứ 5 (20/9)

- Dạy học chương trình tuần 05

* Dạy học và làm việc theo TKB và lịch làm việc ngày thứ 5 (20/9)

Chủ Nhật
(23/09/2018)