Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Các bài viết về giáo viên

Cập nhật lúc : 22:25 19/03/2015  

BẾP TRƯỜNG ĐẦU NĂM

        BẾP TRƯỜNG ĐẦU NĂM

     Chung tay lo việc đầu năm
Người thì quét dọn, người chăm làm gà
     Thầy Hợp chu đáo vào ra
Phân công nhắc nhở nói xa, quản gần
     Thầy Linh xắn áo ra sân
Phụ làm gà trước, sau cùng bưng bê
     Thầy Xuân sức khỏe chẳng chê
Bưng nguyên bịch nước gót lê nhẹ nhàng
     Cô Thuận ốm thế mà hăng
Nước sôi xoong lớn bặm răng một mình
     Cô Bích đứng bếp nhiệt tình
Tay xào tây nấu một mình lăng xăng
     Cô Trang sáng chẳng kịp ăn
Bây giờ gác việc làm khan tô mì
     Cô Hoa, cô Hằng, cô Thi
Chung tay nhổ sạch, lột chi mấy gà
     Thị Ngọc, Lệ Thủy gọt cà
Cắt thành từng lát thật là khéo tay
     Thu Thủy nhanh thái thịt phây
Xếp thành từng đĩa vừa đầy vừa thanh
     Mỹ Ngọc rón rén bưng canh
Ngang phòng hiệu phó bước nhanh chẳng nhìn
     Cô Trâm hăng hái hết mình
Xoong nồi, nấu bếp nhiệt tình chẳng than
     Cô Hồng cùng với cô Lan
Xôi chè xếp đủ đầy bàn trước sau
     Lo cơ sở lẻ hơi lâu
Cô Nhớ qua muộn áo phao bịt bùng
     Mệt nhất là việc lung tung
Cô Phương cùng với Cô Nhung chạy ngoài
     Mọi người công việc rạch ròi
Năm mới đoàn kết trong ngoài đều vui.


05-03-2015 Phạm Minh Triết

Chưa có bình luận nào cho bài viết này