Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Các bài viết về giáo viên

Cập nhật lúc : 22:30 19/03/2015  

KẾ TOÁN TRƯỜNG TÔI

     KẾ TOÁN TRƯỜNG TÔI
                        (Tặng cô Trang)

     Dáng xinh có hạng trong trường
Excel vi tính vẫn dùng thường xuyên
     Vô tư vui tính lại hiền
Anh em cuối tháng, mượn tiền cho ngay!

12-02-2015 Phạm Minh Triết

Chưa có bình luận nào cho bài viết này