Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 18 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Các bài viết về giáo viên

Cập nhật lúc : 22:22 19/03/2015  

LÀM TRẠI 2014-2015

          LÀM TRẠI 2014-2015

     Vui cùng hội trại xã nhà
Toàn trường đoàn kết chan hòa tình thân
     Ba ngày làm trại đã phân
Thực tế công việc phát sinh thêm ngày
     Buổi đầu chặt nứa hơi gay
Mọi người nổ lực hết ngày vừa xong
     Hôm sau ra nứa cột khoan
Mô hình cổng trại tạm hoàn, nét thanh
     Ngày tiếp tranh thủ mấy anh
Trang hoàng thêm số tám lăm tuyệt vời
     Ngày cuối hoàn thiện, gắng thôi
Toàn trường chung sức tối trời vừa xong
     Vất vả nhưng củng thong dong
Tối nào củng nhậu hai thùng hu đa (bia huế)
     Mồi thì phong phú thả ga
Chị em chịu khó thế là no say
     Làm trại vất vả củng hay
Mọi người có dịp chung tay, hiểu lòng!

08-03-2015 Phạm Minh Triết

Chưa có bình luận nào cho bài viết này